Directrices en caso de Vómitos o Regurgitación
Vómitos o regurgitación

SUSPENDER transitoriamente

¿Problemas tras valoración?

NO

         SI

     

Suspender dieta hasta

      Normalización
¿SNG en posición correcta?        
SI

 Procineticos*

     

NO      

     

Recolocar SNG

Restaurar dieta

       

Nutrición SI ¿Persisten vómitos
Transpilorica o Regurgitación?
        NO
       
        Dieta Completa

*Primperan 10 mg/iv/cada 6 horas / o Eritromicina 250 mg/iv/12 horas

Volver