Escala RACE
PEDIÀTRICA


Seleccioni el que procedeixiClose
Escala RACE

Escala neurològica capaç de predir d’una manera senzilla i fiable la presència d’una oclusió arterial de gran vas intracranial en pacients amb ictus agut. Dirigida a la valoració prehospitalària realitzada per tècnics d’emergències mèdiques.

Proposta d’adaptació per poblacio pediàtrica
Per a nens amb correcte desenvolupament psicomotor, de més de 6-7 anys, probablement es podrà passar l’escala RACE versió adult. Per a nens més petits, caldran unes petites modificacions.

Close Multilingüe
en construcció