Escala RACE
Rapid Arterial oCclusion Evaluation

home Neuroscores

Seleccioni el que procedeixi

Close
Escala RACE

Escala neurològica capaç de predir d’una manera senzilla i fiable la presència d’una oclusió arterial de gran vas intracranial en pacients amb ictus agut. Dirigida a la valoració prehospitalària realitzada per tècnics d’emergències mèdiques.