• Analgesia epidural postoperatoria
 • Opiaceos

  Fármaco Solución Bolo Infusión basal Dosis rescate Dosis máximas
  Fentanilo 10 μg/ml 0.5-0.15 μg/kg 0.5-1 μg/kg/h 10 μg 1.5 μg/kg/h
  Morfina 0.1 mg/ml 4-6 mg 0.5-0.8 mg/h 0.2-0.3 mg/10-15 min. 0.015 mg/kg/h
  Meperidina 1 mg/ml 50 mg 5-8 mg/h 2-3 mg/10-15 min. 0.2 mg/kg/h

  Anestesicos + opiaceos

  Fármaco Solución Bolo Infusión basal Dosis rescate Dosis máximas
  Ropivacaina
  +
  Fentanilo
  0.1-0.2%
  +
  2-5 μg/ml

  5-10 ml

  0.1 ml/kg/h

  1-1.5 ml/10-15 min.
  3 mg/kg/h (Ropi)
  Levobupivacaina
  +
  Fentanilo
  0.125%
  +
  2-5 μg/ml

  5-10 ml

  0.2 ml/kg/h

  1-1.5 ml/10-15 min.
  0.5 mg/kg/h (Levo)
  Levobupivacaina
  +
  Fentanilo
  0.25%
  +
  2-5 μg/ml

  5-10 ml

  0.1ml/kg/h

  1-1.5 ml/10-15 min.
  0.5 mg/kg/h (Levo)
  Bupivacaina
  +
  Fentanilo
  0.05-0.1%
  +
  10 μg/ml

  5-10 ml

  0.1 ml/kg/h

  1-1.5 ml/10-15 min.
  0.5 mg/kg/h (Bupi)
  0.1%= 1 mg/ml

  Velocidad de infusión según localización

  Cateter Ritmo inicial Ritmo máximo
  Lumbar 10 ml/h 20 ml/h
  Torácico 7 ml/h 14 ml/h
  Cervical 3 ml/h 6 ml/h

  Efectos secundarios

  Efecto secundario Droga Dosis
  Hipotensión Fluidoterapia
  Efedrina
  Resucitación
  Bolus 10 mg
  Nauseas Metoclorpramida
  Ondasentron
  10 mg/iv/6 h
  4-8 mg/iv/6 h
  Prurito Polaramine 5 mg.IV (max 20 mg/dia)
  Prurito (refractario) Naloxona 0.05 mg.IV ó 0.5 μg/kg/h en PC
  Depresion respiratoria Naloxona misma dosis
  Retención urinaria Sondaje vesical

  Cateter y HBPM

  Esperar 12 horas para retirar/colocar cateter epidural desde la última dosis de HBPM a dosis de profilaxis TVP, esperar 4 horas tras retirada/colocación para adm. la próxima dosis.
  Contraindicado si precisa anticoagulación a dosis plenas.