Clasificación neutropenia
Clasificación neutropenias
Adquiridas
  Infección
    Bacterias
    Parasitos
    Rickettsias
    Virus - VHB, Epstein-Barr, HIV, HCV
  Collagen vascular diseases
    Sdr.Felty
    SLupus eritematoso sistemica
    Activación Complemento
    Hemodiálisis
    Filtración leucoaferesis
    SDRA
  Inducida por drogas
    Clozapine
    Thionamides
    Sulfasalazine
  Autoimmune
    Benign of childhood and adult chronic form
    Large granular lymphocyte syndrome
  Isoimmune neutropenia
  ReacciónTransfusional
  Crónica idiopatíca
  Aplasia pura de cleucocitos
  Hiperesplenismo
  Deficiencias Nutricionales
    Alcoholismo
    Deficit de Vitamina B12 o folatos
  Enfermedades que afectan a la medula ósea
  Postquimioterapia
  Hipoplasia (anemia aplasica , anemia Fanconi)
  Leucemia Aguda Y crónica
Congenitas
  Agranulocitosis severa infantil
  Sdr de Shwachman-Diamond-Oski
  Myelokathexis/neutropenia with tetraploid leukocytes
  Neutropenia cíclica
  Sdr.Chediak-Higashi
  Reticular Disginesia
  Diskeratosis congénita