ASA / riesgo anestésico

ESTRATIFICACIóN RIESGO ANESTÉSICO y PROTOCOLO PREOPERATORIO
Caterina Ramón Roca. 22/01/01

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO
ASA DEFINICIÓ MORT.
 I

Sense patologia asociada. Intervenció quirúrgica d'escassa complexitat.

0.06 %
II

 Patologia asociada lleu, sense limitació funcional. Majors 60 anys. Obesitat.   Cirugia major.

0.40 %
 III

 Patologia asociada amb limitació funcional, no incapacitat. Cirugia oncológica. Temps quirurgic >3h. Implant protesis.

4.30 %
 IV

 Patologia asociada severa incapacitat, amb risc de complicacions importants. Cirugia d'alt risc.

23.40 %
 V

 Pacient moribund amb esperança de vida < a 24 horas, amb o sense intervenció quirúrgica

50.70 %
Les IQ d'urgéncia augmenten la mortalitat de les diferents categories.


PROTOCOLO PREOPERATORIO
ECG

> 40 anys.

< 40 anys an antec. de cardiopatia o sordera congenita

ASA I:

Visita preanestésica

Hb,Hto

Tórax

> 60 anys

< 60 anys amb pat. respiratória i/o cardiaca

ASA II:

La petició de ASA I

+ Glucosa creat.,iones.

PFR Pacients amb pat. respiratória severa, obesitat, escoliosis    als qui calgui anestésia general.

ASA III:

La peticio de ASA II

+ TP, TTP, urea, plaquetes

T3

T4

TSH

Amb tractament: < 2 mesos

Sense tractament i controls. < 6 mesos

ASA IV:

La peticio de ASA III

+ ALT, AST.

ALT

AST

Antc. hepatitis, enólics, oncológics

ASA V:

A criteri de l'anestesióleg