Evaluación función diastólica

Velocidades doppler transmitral

  Normal

Relajación

anormal

Pseudo

Restrictivo

llenado

IRP (ms) 75±13 ≥110 <90 ≤60
TDE (ms) 200 ± 32 ≥240 160-240 ≤150
E (cm/s) 0.85 ± 0.15 ≤0.5 0.5-1.2 ≥1.2
A (cm/s) 0.55  0.15 ≥ 0.8 0.3-0.8 ≤0.3
E/A > 1 <1 1-1.5* >2
E/e 7.7±3 7.8±3.5 18±4  

IRP: tiempo de relajación isovolumetica

TDE: tiempo de deceleración onda E

E: onda de llenado pasivo

A: onda de contracción auricular

* < 1 si valsalva

e: onda E doppler tisular