Manejo hiponatremia
en la HSA

Sodio < 133 mEq/L o descenso de 6 mEq/L en 24-48 horas
1.- ClNa comprimidos 3g. vo /SNG cada 6 horas
2.- Iniciar infusión de ClNa al 3% a 20 ml/h
3.- Obtener nivels de Sodemia cada 6 horas:

- Na < 130 mEq/L: aumentar infusión +20 ml/h. (máx. 80 ml/h)
- Na 130-135 mEq/L: aumentar infusión +10 ml/h.(máx. 80 ml/h)
- Na 136-140 mEq/L: sin cambios
- Si Na >140 mEq/L: mantener la infusión