buscar Menu
RIFLE score
Criterios de fracaso renal agudo

Risk | Injury | Failure | Loss | End stage

Criterios x GFR o SCr
(Tasa de filtración glomerular o creatinina plasmática)

Estimación de la creatinina basal →
Cálculo GFR →
Criterios KDIGO (preferidos actualmente) →

Referencias